Test - kondycjoner wody


Woda stosowana do zabiegów ochrony roślin ma bardzo istotny wpływ na skuteczność wykonywanych oprysków. Większość rolników nie zwraca uwagi na rodzaj stosowanej w wody w czasie zabiegów ochrony roślin.

Na rynku pojawia się bardzo dużo kondycjonerów, buforów, zmiękczaczy wody, ale tak naprawdę żaden ze sprzedawców nie jest w stanie doradzić jakiego środka i w jakiej ilości rolnik powinien zastosować bez wcześniejszego zbadania wody.

Dlatego rolniku zanim coś postanowisz kupić sprawdź swoją wodę i przetestuj oferowane adiuwanty. Koszt zakupu pH - metru i tester twardości wody to wydatek rzędu ok. 60 zł -pełno tego w internecie, za pewno coś dla siebie znajdziesz. Przetestowaliśmy kondycjonery wody: X i Y (z racji na nową ustawę RODO nie podaje nazwy ani firmy). Efekt przedstawiam w tabeli.

Bardzo ważną cechą wody stosowanej ze środkami ochrony roślin są jej właściwości chemiczne przede wszystkim: twardość wody oraz odczyn, czyli tzw. pH wody. Wody o niskim odczynie odznaczają się korozyjnością, natomiast wody o wysokim odczynie wykazują skłonności do pienienia się. Najbardziej optymalnym pH wody używanej do zabiegów ze środkami ochrony roślin jest woda lekko kwaśna o pH (4,5-6). Ponieważ zdarzają się wyjątki, to stosujący powinien się zapoznać z etykietą stosowania środka czy nie ma szczególnych zaleceń w tym zakresie. Niektóre herbicydy mogą tracić swoją aktywność w środowisku zbyt kwaśnym (nawet przy pH poniżej 7), które mogą tracić aktywność, jeśli przez dłuższy czas będą w zbiorniku opryskiwacza, w którym znajduje się kwaśna woda.

Twardość wody możemy podzielić na twardość węglanową oraz twardość niewęglanową. Obie stanowią tak zwaną twardość ogólną. Twardość węglanowa jest wywoływana przez obecność węglanów, wodorowęglanów oraz wodorotlenków magnezu, wapnia. Twardość niewęglanowa to występowanie w wodzie innych związków, takich jak siarczany czy chlorki. Zakłada się, że suma kationów wapnia, magnezu, sodu i żelaza powyżej 200 mg/l może mieć negatywny wpływ na jakość cieczy roboczej, a co za tym idzie obniżyć skuteczność wykonywanego zabiegu. Ogólna zawartość jonów w wodzie powyżej 400 mg/l oznacza absolutną konieczność uzdatniania wody do zabiegów chemicznych.

W praktyce bywa tak, że im większa jest twardość wody (i pH), tym niższa skuteczność zabiegów ochrony roślin. Niewłaściwe pH wody miewa często negatywny wpływ na wiele środków ochrony roślin, obniża wchłanianie herbicydów, przyspiesza rozpad niektórych substancji czynnych.
Stay Up-To-Date with New Posts

Search By Tags

Nie ma jeszcze tagów.